REMIGIO M.o PASSARINO

Pianista – Compositore – Arrangiatore

LA CANSUN D‘CALLIAN

Canzone marcetta


Tra l’ culini dal Munfrà

A jè ‘n pajs surident tra ‘l vigni

Da tute ‘l part le circundà

Da na veduta ca ‘smia ‘na cartulin-a!

Se t’ voi bejve ‘ l grignulin

Vanta ca’t veni propi qui!

Cust l’è Callian: che bel pajs

Fè na scapada ca’v trovi ben!!!!

Oh…Callian t’ei regina dla pruvincia d’Ast

Gent cla sa, la travaja e ca’s divert!!!

Oh…Callian, la to festa l’è mundial!

Oh…frustè! Fè na scapada qui

A Callian…Callian…Callian!!!!

I’ dì chi fan la cursa d’j asu

I sun trei a tirelu e tre a puselu

L’è na spetacul fantasius

ca tira gent da tuta la pruvincia!!

Pö, se ‘t veuri mangè ben

Aj bitu l’asu ant’l agnulot!!!

Cust l’è Callian: che bel pajs

Fè ‘na scapada ca’v treuvi ben!!!

Oh…Callian t’ei regina dla pruvincia d’Ast

Gent cla sa, la travaja e ca’s divert!!!

Oh…Callian, la to festa l’è mundial!

Oh…frustè! Fè na scapada qui

A Callian…Callian…Callian!!!!